Uwaga:

Od dnia 01.11.2014 mo?liwa jest rezerwacja kortu tylko z ogrzewaniem.

 

logowanie:i-tenis.pl

b_150_0_16777215_0___images_stories_Kort_widok1024.jpg

I-tenis.pl powsta? 2010 roku. Do u?ytku zosta? oddany w drugim kwartale 2011. Z kortu mo?na korzysta? od 9.00 do 22.00 siedem dni w tygodniu, poniewa? kort jest kryty i posiada system nadmuchu ciep?ego powietrza, mo?emy korzysta? z niego przez ca?y rok.

Powierzchnia kortu wy?o?ona jest sztuczn? traw?, wyst?puje naturalne odbicie pi?ki a  spr??ysto?? pod?o?a w du?ym stopniu minimalizuje urazy i kontuzje co z kolei przek?ada si? na bardzo dobry komfort gry.

Dzieci i m?odzie? zapraszamy na zapisy do nauki gry w tenisa ziemnego. Zaj?cia prowadzone s? przez do?wiadczonego instruktora. G?wnym celem szk?ki tenisa ziemnego jest nauka gry oraz doskonalenie jej technik. Zaj?cia odbywaj? si? w grupach 4 - 8 osobowych trzy razy w tygodniu.


Zapraszamy do rezerwacji telefonicznej lub rezerwacji online (wymagana rejestracja).